Главная/Правовая информация

Правовая информация

1. UIC/PIC
201552837          
​​​​​​​      
2. Company/Name
КАСА СЕРВИЗ 
                 
3. Legal form
Еднолично дружество с ограничена отговорност      
               
4. Transcription in a foreign language
„KASA SERVICE” LTD.  
             
5. Head office and registered office
Country: БЪЛГАРИЯ
Region: София (столица), Municipality: Столична
City/Village: гр. София, p.c. 1463
р-н Триадица
str. "Витоша" № 146, ent. Б, fl. 6    
            
6. Scope of business activity
СДЕЛКИ С НЕДВИЖИМИ ИМОТИ, УПРАВЛЕНИЕ НА НЕДВИЖИМИ ИМОТИ, ПОСРЕДНИЧЕСКА И КОНСУЛТАНТСКА ДЕЙНОСТ ПРИ ВСИЧКИ ВИДОВЕ СДЕЛКИ С НЕДВИЖИМИ ИМОТИ, МЕНИДЖМЪНТ И МАРКЕТИНГОВИ УСЛУГИ, ОРГАНИЗИРАНЕ И РЪКОВОДЕНЕ НА ЦЯЛОСТНИЯ ПРОЦЕС ПРИ СДЕЛКИ С НЕДВИЖИМИ ИМОТИ, СТРОИТЕЛСТВО НА ЖИЛИЩНИ И АДМИНИСТРАТИВНИ СГРАДИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА СТРАНАТА И ЧУЖБИНА, ОРГАНИЗАЦИЯ НА СТРОИТЕЛСТВОТО, ПОКУПКО – ПРОДАЖБА НА СГРАДИ, ОФИСИ, ОТДАВАНЕ ПОД НАЕМ НА НЕДВИЖИМИ ИМОТИ И ТЕРЕНИ, ВНОС, ИЗНОС, ТЪРГОВИЯ НА ЕДРО И ДРЕБНО, ВЪТРЕШНО И ВЪНШНОТЪРГОВСКА ДЕЙНОСТ, ТРАНСПОРТНИ И СПЕДИТОРСКИ УСЛУГИ В СТРАНАТА И ЧУЖБИНА, ТУРИСТИЧЕСКА, АГЕНТСКА И ТУРОПЕРАТОРСКА ДЕЙНОСТ, ВЪТРЕШНИ И МЕЖДУНАРОДНИ СПЕДИЦИОННИ И ПРЕВОЗНИ СДЕЛКИ, СДЕЛКИ С ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОБСТВЕНОСТ, РЕСТОРАНТЬОРСТВО, РЕКЛАМНИ УСЛУГИ; ТЪРГОВСКО ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО И ПОСРЕДНИЧЕСТВО, КАКТО И ВСИЧКИ ДЕЙНОСТИ, НЕЗАБРАНЕНИ ОТ ЗАКОНА.           
Контакты
8256, Болгария, Бургасская область, Свети Влас, Пирин, 2